ரசிகன்!


முகவரி இழந்த சருகுகளை
எண்ணம் தீட்டிக்கொண்டு நடக்கிறேன்..

என் நினைவு சத்தத்துக்கு
ஈடு கொடுத்துக்கொண்டு
சருகுகளின் பின்னணி இசை..

என் முகவரியை தேடியபடியே
ஒரு மௌனப்பாடல்!

நாளை நானும் சருகாகலாம்...
நீங்கள் பாட்டெழுதிக்கொள்ளுங்கள்!

- ரசிகன்
| edit post
Reactions: 
2 Responses
  1. LK Says:

    அருமை நண்பரேPost a Comment