ரசிகன்!


பசி!
உடல் உரசும் இசை!
பெருமூச்சு வேதம்!

பட்டினி!
குடல் பிண்ணும் ஓசை!
மரணமூச்சு விவாதம்!

ஒரு பிறப்பு
அல்லது ஒரு இறப்பு
உத்தரவாதம்!


- ரசிகன்
| edit post
Reactions: 
2 Responses
  1. VELU.G Says:

    அருமை நண்பரேPost a Comment