ரசிகன்!மனித
உணர்வுகளின்
கூட்ட நெரிசலை
தாக்குபிடிக்க முடியாது

பனிக்குளிரும் மனக்கரடியும்
கூட்டு சேர்ந்து கொள்கின்றன
ரயில் வண்டி பெண்ணிடம்!

மூச்சுக்கு
முன்னூறு முறை சிலாகித்துக்கொள்கிறாள்
மெல்லிய அழகாடையை!

புதுசாய் பூத்த
ஒரு புன்னகையை நீட்ட
தன் இதழ்களில்
வாங்கி மடித்துக்கொள்கிறாள்!

என்ன செய்துவிடலாமென்பது
சக பயணிகளின்
சௌகரியத்திற்கு விட்டுக்கொடுத்து விட

ஊர் பெயர் தெரியாத
அந்த பெண்ணிடம்
நிறுத்தத்தில் சொல்லிவிடலாம்
அல்லது கேட்டுவிடலாம்
போன் நம்பரை!

இவள் நிச்சயமில்லை...
அடுத்த நிறுத்தத்தில்
வேறொரு பெண்ணும் ரயில் ஏறலாம்!

- ரசிகன்
| edit post
Reactions: 
0 Responses

Post a Comment