ரசிகன்!"

மீண்டும் மீண்டும்
துண்டிக்கப்படும் அழைப்பு!

பேச விழையும் வார்த்தைகள்
ஒன்றோடொன்று
முட்டிக்கொள்ள
பதற்றமாய்....
அங்குமிங்குமாய் அலையும் மனம்!!!

அடைக்கலப்படுத்தல் சாத்தியமின்றி
மீண்டும்
இணைக்க விடுக்கும் அழைப்பு....

மாறாய் இம்முறை
அணைக்கப்பட...

சொல்லவந்தவை அனாமத்தையாய்!!!


-ரசிகன்
| edit post
Reactions: 
0 Responses

Post a Comment