(1)
ரசிகன்!
"
ஒரு தட்டில்
இரு கை சோறு நட்பு...

ஒரு
கையில்
இரு வாய் சோறு காதல்!
| edit post
Reactions: 
4 Responses


  1. sathiya Says:

    wonderful:)Post a Comment