ரசிகன்!

என்
மனதை மீறி
வெளிப்படும்
ஒவ்வொரு நினைவும்

எல்லை
தாண்டிய பயங்கரவாதம்!
Labels: | edit post
Reactions: 
4 Responses
  1. Elango Says:

    அட்டகாசம்..!
    துரை.!!

Post a Comment