ரசிகன்!

"
நான்
பயணிக்கும்
பாதை நெடுகிலும்

சாலையோர
மரங்களில்
உன் நினைவுகள்
எனக்காய் பூத்திருக்கும்!"
Labels: | edit post
Reactions: 
2 Responses
  1. sila samayam ilai uthir kalam kuda
    unnai nenaivu padhuthum
    mendum thulir vidum nambikaiyoduPost a Comment