ரசிகன்!

"
என்
வழி தெரியா
பயணத்தில்
உன்
நினைவுகள்
என் வழிகாட்டி!!!
Labels: | edit post
Reactions: 
3 Responses
 1. parthunga
  "sila nyabagankal
  sila santhoshangal
  sila pala kanvugal
  endrum silar nenaivugalal" 2. Anonymous Says:

  ஏன் அப்படி சொல்கிறாய்...
  என் நினைவுகளுடன் உன் பயணம்...எப்பொழுதும்...


Post a Comment